Belastingservice Inkomstenbelasting

Zoveel mensen…
Zoveel verschillende aangiften IB.

De verschillen in persoonlijke situaties leiden tot verschillende aangiftes voor de inkomstenbelasting door verschillende bronnen van inkomsten en verschillen in de aftrekposten.

Mensen hebben dikwijls vragen…
Wanneer moet ik aangifte doen? Wat mag u aftrekken?

Toeslagen

Zoveel mensen…
Zoveel verschillende financiele situaties.

Toeslagen zijn voor veel mensen een moeilijk te begrijpen instrument om huishoudens met lagere inkomens te ondersteunen. Er zijn veel landelijke toeslagen, denk aan zorgtoeslag en huurtoeslag. Maar ook zijn er gemeentelijke toeslagen zoals de enegietoeslag, bijstand en verschillende regelingen. Ook het UWV kan je helpen bij inkomens ondersteuning

Laat geen geld liggen en controleer regelmatig waar je recht op hebt.