Algemene voorwaarden, Privacybeleid & Disclaimer

LucSchepers.nl en diens werkdomeinen
L.S. Administraties – L.S. Belastingservice – L.S. Trainingen

ALGEMENE VOORWAARDEN

Op alle werkzaamheden en dienstverlening van LucSchepers.nl en diens werkdomeinen zijn de algemene voorwaarden van toepassing, waarin een beperking van aansprakelijkheid is opgenomen. De algemene voorwaarden kunt u bij mij opvragen en zijn te vinden op de website. Lees hier de algemene voorwaarden

DISCLAIMER

LucSchepers.nl en/of dienst werkdomeinen niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het gebruik van door LucSchepers.nl ontwikkelde software en rekenmodellen en de hieruit voortvloeiende berekeningen, prognoses en uitkomsten. Hoewel ik de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht bij de samenstelling van verstrekte informatie, berekeningen, prognoses en uitkomsten, zijn deze onder voorbehoud van goedkeuring door de Belastinginspecteur.

Foto’s verwerkt op deze website zijn geplaatst onder Pixabay GNU General Public License

PRIVACY

Ik bescherm jouw privacy als die van mijzelf.
Al sinds 2013 heb ik een privacy verklaring, waar ik me aan houd. Ik ga altijd al zorgvuldig om met persoonsgegevens. In het kader van de AVG en om meer transparant te zijn heb ik de privacyverklaring online gepubliceerd.

Vanzelfsprekend toch…
Luc Schepers

HANDELSNAMEN & MERKEN

LucSchepers is eigenaar van een aantal geregistreerde handelsnamen, merken en domeinen.
Lees hier meer…

Rolde – Assen   januari 2021

Heeft u vragen neem contact met mij op….

Luc Schepers
Grolloërstraat 6A
9451 KB ROLDE