Disclaimer

Op alle door uitgevoerde werkzaamheden zijn de algemene voorwaarden van toepassing, waarin een beperking van aansprakelijkheid is opgenomen. U kunt deze bij mij opvragen of vinden op deze website. Hoewel ik de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht neem bij de samenstelling van verstrekte informatie, software, berekeningen, prognoses, rapportages en uitkomsten, zijn deze onder voorbehoud van goedkeuring door de Belastinginspecteur.
Luc Schepers . nl en/of diens werkdomeinen zijn niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het gebruik van door mij ontwikkelde software en de hier uit voortvloeiende berekeningen,  prognoses, rapportages en uitkomsten.