Privacy

Ik bescherm jouw privacy als die van mijzelf.
Al sinds 2013 heb ik een privacy verklaring, waar ik me aan houd. Ik ga altijd al zorgvuldig om met persoonsgegevens. In het kader van de AVG en om meer transparant te zijn heb ik de privacyverklaring online gepubliceerd.

Om de dienstverlening zo optimaal mogelijk uit te kunnen voeren heb ik jouw persoonsgegevens nodig. L.S. Belastingservice neemt de bescherming van deze gegevens serieus en ik zal alles in het werk stellen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
L.S. Belastingservice bewaakt jouw privacy en houdt deze geheim.

Zie de privacyverklaring.
Voor meer informatie neem gerust contact met mij op.

Vanzelfsprekend toch…
Luc Schepers