Belangrijkste belastingwijzigingen per 1 januari 2022

1-1-2022

Op 21 december 2021 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het Belastingplan 2022. Het Ministerie van Financiën publiceert in een overzicht de belangrijkste wijzigingen in de belastingen per 2022. In dit bericht vindt u een overzicht van de belangrijkste wijzigingen per 1 januari 2022 en wijzigingen die in voorgaande jaren al zijn afgesproken, of onderdeel zijn van het pakket Belastingplan 2022.

Thuiswerkkosten

Door de coronacrisis werken veel mensen thuis. Veel werknemers en werkgevers willen afspraken maken om ook na de crisis (deels) thuis te blijven werken. Daarom is het vanaf 1 januari 2022 mogelijk om een onbelaste vergoeding van thuiswerkkosten van € 2 per dag te geven. Dit is gebaseerd op een berekening – van het Nibud – van de gemiddelde extra kosten per thuisgewerkte dag, voor bijvoorbeeld koffie en verwarming. Werkgevers en werknemers kunnen afspraken maken over welke dagen de werknemer thuiswerkt en welke dagen op kantoor. Op basis daarvan kan de werkgever een vaste vergoeding geven. Die vergoeding hoeft niet te worden aangepast als incidenteel op een thuiswerkdag toch op kantoor wordt gewerkt, of andersom.

Wonen

Vanaf 1 januari 2022 wordt de eigenwoningregeling op 3 onderdelen aangepast. De regeling wordt rechtvaardiger door onbedoelde beperkingen op hypotheekrenteaftrek weg te nemen. Bijvoorbeeld voor mensen die samen met een partner een woning kopen en daarvoor zelf ook al een koopwoning hadden. Of voor mensen die een koopwoning hebben met een partner die komt te overlijden. Zo wordt het onder andere in meer gevallen mogelijk om voor het volledige bedrag van de eigenwoningschuld renteaftrek te krijgen.

Aftrekposten

Het tarief voor aftrekposten daalt in 2022 naar 40% (dit was 43%). Hogere inkomens (hoger dan
€ 69.398) gaan hierdoor minder voordeel hebben van aftrekposten. Hierbij gaat het onder andere om de hypotheekrenteaftrek, zelfstandigenaftrek en persoonsgebonden aftrekposten.

Per 1 januari 2022 wordt de zelfstandigenaftrek verlaagd van € 6.670 naar € 6.310. De zelfstandigenaftrek wordt de komende jaren stapsgewijs afgebouwd tot € 3.240 in 2036.

Aftrek studiekosten vervalt in 2022

Vanaf 1 januari 2022 zijn studiekosten en andere scholingsuitgaven niet meer aftrekbaar. Wel kan uw klant vanaf 1 maart 2022 bij UWV terecht voor het zogenoemde STAP-budget. STAP staat voor Stimulering Arbeidsmarktpositie. Deze subsidieregeling komt in de plaats van de aftrek studiekosten.

Studiekosten die u voor een lopende studie betaalt in 2021, kan nog verwerkt worden in de aangifte 2021. Studiekosten die u betaalt in 2022, kunt u niet meer aftrekken.

STAP-budget

De fiscale aftrek voor scholingsuitgaven in de aangifte inkomstenbelasting komt te vervallen per 1 januari 2022. Daarvoor komt in de plaats het Stimulans Arbeidsmarktpositie-budget (STAP-budget) voor opleiding en ontwikkeling.
Meer informatie vindt u op de internetsite van UWV.

Werkenden en werkzoekenden kunnen vanaf 1 maart 2022 via het STAP-portaal van UWV een budget van maximaal € 1.000 aanvragen. Hiermee wil de overheid natuurlijke personen met een band met de Nederlandse arbeidsmarkt helpen zich te ontwikkelen om hun positie te verbeteren.

Belasting voor bedrijven

De 1e tariefschijf van de vennootschapsbelasting (Vpb) wordt verlengd van € 245.000 naar
€ 395.000. Het tarief voor de Vpb voor winsten in de 1e tariefschijf blijft 15%. Het tarief voor winsten die vallen in de 2e tariefschijf wordt in 2022 verhoogd van 25% naar 25,8%.

Aanpak belastingontwijking

Bedrijven die belastingplichtig zijn in de Vpb kunnen vanaf 2022 beperkter verliezen verrekenen. Dit was een advies van de Adviescommissie belastingheffing van multinationals. Op deze manier regelt de Belastingdienst dat bedrijven die in Nederland winst maken, ook hier belasting over betalen. Bedrijven mogen vanaf volgend jaar verliezen tot € 1.000.000 van de winst verrekenen. Boven dat bedrag mogen bedrijven verliezen nog maar met 50% van de winst verrekenen. Hierbij vervalt de tijdslimiet van 6 jaar.

Volledig overzicht

Het volledige overzicht van de wijzigingen vindt u in Belangrijkste wijzigingen belastingen 2022. Hierin staan, naast de wijzigingen uit het Belastingplan 2022, ook de al eerder aangekondigde wijzigingen.