Administratieve bewaarplicht

De wettelijke bewaarplicht voor de bedrijfsadministratie is 7 jaar (fiscale bewaarplicht). Bepaalde onderdelen van uw administratie worden aangemerkt als basisgegevens. Daarbij moet u denken aan:

  • het grootboek
  • de debiteuren- en crediteurenadministratie
  • de voorraadadministratie
  • de in- en verkoopadministratie
  • de loonadministratie
  • correspondentie, notities, agenda’s
  • aantekeningen

De basisgegevens moeten 7 jaar bewaard blijven.

De bewaarplicht geldt ook voor computerprogramma’s en bestanden. U moet er dus ook voor zorgen dat deze programma’s en bestanden bij een boekencontrole toegankelijk zijn, kunnen worden geopend / gelezen / gebruikt. Met het uitsluitend bewaren van een bestand in afgedrukte vorm voldoet u niet aan uw bewaarplicht. Softwareleveranciers beschikken meestal over mogelijkheden om oude software om te zetten naar de nieuwe. Hier zijn vaak wel kosten aan verbonden, maar u voldoet dan wel aan de eisen.

Laat u (een deel van) uw bedrijfsadministratie door mij verzorgen, dan kunt u er uiteraard van uit gaan dat wij voldoen aan de eisen van de belastingdienst.