Erfbelasting

Erfbelasting berekenen 2022

Wanneer u een erfenis ontvangt, moet u daarover hoogstwaarschijnlijk belasting betalen. Hoe hoog die erfbelasting is, hangt van verschillende factoren af. Erfrechtplan legt uit hoe erfbelasting berekend wordt en of u recht heeft op eventuele vrijstellingen.

Wat is erfbelasting?

Wie iets erft, moet over de erfenis erfbelasting betalen. De hoogte van het bedrag is afhankelijk van de hoogte van de erfenis en de relatie tussen erfgenaam en overledene.

Tarieven erfbelasting 2022

Het tarief van de erfbelasting wordt dus ook bepaald door de relatie die de erfgenaam met de overledene had. Daarnaast worden de tarieven jaarlijks aangepast. In onderstaande tabel leest u welk tarief voor u geldt in 2022.

Tabel: Tarief erfbelasting 2022

Waarde erfenisPartner en (pleeg-)kinderenKleinkinderenOverige erfgenamen
€ 0 – € 130.42410%18%30%
€ 130.424 en meer20%36%40%

Hoe hoog is de vrijstelling erfbelasting in 2022?

Er zijn vrijstellingen waarover geen belasting betaald hoeft te worden. Met andere woorden: van de erfenis wordt eerst een vrijstelling afgetrokken. U betaalt dus belasting over het bedrag dat boven die vrijstelling uitkomt. Hoe hoog de vrijstelling is in 2022 ziet u hier onder.

  • Partner/echtgenoot: € 680.645
  • Kind/pleegkind/stiefkind/kleinkind: € 21.559
  • Kind met een handicap: € 64.666
  • Ouder: € 51.053
  • Andere erfgenaam: € 2.274