Factuureisen

Factureren

Nadat u goederen of diensten heeft geleverd stuurt u een factuur naar uw klant. 
Een correcte factuur voldoet aan de volgende eisen:

 • uw naam, adres en btw-nummer
 • uw KvK-nummer
 • een uniek volgnummer
 • de datum waarop de factuur gemaakt is
 • de naam en het adres van uw afnemer
 • de datum waarop, of het tijdvak waarin de goederen of diensten zijn geleverd
 • het aantal geleverde goederen of diensten
 • een omschrijving van de goederen of diensten die u hebt geleverd
 • het btw-tarief dat u in rekening brengt
 • het bedrag dat u in rekening brengt, exclusief btw
 • het btw-bedrag in euro’s

Naast bovenstaande eisen worden ook eisen gesteld aan de tijdigheid van factureren. Een factuur moet uiterlijk op de 14e dag na een maand van levering van product of dienst zijn aangeboden aan de klant. Bijkomstig voordeel; snel factureren heeft een positieve invloed op de betalingsmoraal, door snelle betalen is er minder overschrijding van betaaltermijnen. Het is dus in uw eigen belang om snel te factureren.

Wettelijke toerekening omzet. Het tijdstip van levering bepaald in welke jaar de winst moet worden toegerekend. Ondernemers die denken met creatief boekhouden door facturen niet in december maar in januari te verzenden komen bedrogen uit. Sinds 2009 schrijft de wet namelijk voor dat de winst die kan worden toegerekend aan nog niet gefactureerde prestaties, voor de inkomstenbelasting moet worden meegenomen in het jaar waarin de prestatie is geleverd.

Het is verplicht dat u alle verstuurde en ontvangen facturen bewaart u in uw administratie. De belastingdienst maar ook uw-boekhouder.nl moeten uw administratie kunnen controleren. U bewaart de facturen in de vorm waarin u ze hebt verstuurd of ontvangen. Digitaal bewaren van een elektronische factuur gedurende 7 jaar. U print deze alleen, maar slaat de factuur ook digitaal op.