Starterstips

8 tips     voor Starters

Als u start met ondernemen krijgt u te maken met allerlei zaken en regelingen. Lees hoe u zich zo goed mogelijk voorbereidt.

Voordat u start: goed oriënteren

Hebt u plannen om als ondernemer te starten? Oriënteer u vooraf. Uit cijfer blijkt dat ondernemers die zich voorbereiden een betere kans van slagen hebben. U heeft een idee. Wat wilt u gaan doen? Schrijf uw plannen op. Veel informatie vindt u op de website van Uw-boekhouder maar ook op de websites van de Belastingdienst en Kamer van Koophandel is veel informatie te vinden. Ik ga Starten is eveneens een handige website met starterstips.

Belang van een goede administratie     Ik ga Starten     Belastingdienst    Kamer van Koophandel

Starten vanuit een uitkering?

Wilt u een onderneming starten vanuit een uitkering? Dan heeft dit in veel gevallen gevolgen voor uw uitkering. Meld uw plannen bij uw uitkeringsinstantie. Mogelijk komt u in aanmerking voor een lening of een starterskrediet.

Starten vanuit een uitkering.

Startersvoorlichting

Bij verschillende organisaties, waaronder de Belastingdienst en de Kamer van Koophandel, kunt u voorlichting krijgen over starten als ondernemer. Wanneer ben ik ondernemer? Wat zijn mijn plichten? Wat zijn mijn rechten?

Wanneer ben ik ondernemer?      Wanneer moet ik BTW betalen?

Schrijf uw onderneming in bij de Kamer van Koophandel

Start u een onderneming? Maak dan een afspraak bij de Kamer van Koophandel en schrijf uw onderneming in in het Handelsregister. De Kamer van Koophandel geeft uw gegevens ook aan de belastingdienst door. U hoeft uw onderneming dus niet apart bij de belastingdienst te melden.

In de meeste gevallen moet u persoonlijk langskomen bij de Kamer van Koophandel.  Wilt u een eenmanszaak, vof, cv of maatschap inschrijven? Dan kunt u zich op dit gesprek voorbereiden kijk op de website van de KvK voor meer informatie.

Website KvK

Richt uw administratie / boekhouding in

Zet een bedrijfsadministratie op. Een goede bedrijfsadministratie is de basis die nodig is om belastingaangifte te kunnen doen. Daarnaast geeft een goede bedrijfsadministratie inzicht in uw bedrijf en kunt u snel zien hoe uw onderneming ervoor staat.  De bedrijfsadministratie bestaat uit alle documenten en alle financiële gegevens.

Activeer uw beveiligde omgeving op belastingdienst.nl

Om digitaal aangifte te doen en om andere belastingzaken te regelen krijgt u als ondernemer toegang tot de ondernemersportal (inloggen voor ondernemers) op www.belastingdienst.nl. Een beveiligd gedeelte op de website van de belastingdienst. Nadat u zich hebt ingeschreven bij de KvK stuurt de belastingdienst u de betreffende inloggegevens. Activeer uw beveiligde gedeelte binnen 30 dagen.

Reserveer geld voor toekomstige betalingen

Geld reserveren voor toekomstige betalingen  leggen een solide fundament onder uw onderneming. Reserveren voor toekomstige uitgaven is slim ondernemen.
De belastingaanslag komt vaak onverwacht of ongunstig, tussen het einde van een boekjaar en het betalen van de belastingaanslag(en) kan veel tijd zitten. Door hiervoor al tijdens het boekjaar een deel van de winst te reserveren ontstaan geen financiële problemen.
Zo kan ook reserveren voor vervanging van bedrijfsmiddelen zorgen voor financiële rust. Door hiervoor te reserveren bouwt u een financiële reserve op die u op het moment van vervangen  kunt inzetten en dus niet hoeft te financieren.

Lees meer …    creëer potjes, reserveer btw, IB en een stukje winst.   Voorkom financiële problemen.
Financiële problemen voorkomen

Welke fiscale regelingen gelden voor u?

Als ondernemer en als starter komt u in aanmerking voor speciale fiscale regelingen. Er zijn ook subsidies waar u als starter in bepaalde situaties gebruik van kunt maken en regelingen voor de financiering van uw onderneming, zoals leningen en starterskrediet.

Regelingen als de startersaftrek en investeringsregelingen kunnen u voordeel opleveren bij uw belastingaangifte:

  • Zelfstandigenaftrek
  • Startersaftrek
  • Startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid
  • Mkb-winstvrijstelling
  • Investeringsaftrek