e-administratie ®

  Jouw  e-administratie ® in een spreadsheet.  e- voor elektronisch, e- voor excel, e- voor eenvoudig .
Spreadsheets bieden veel mogelijkheden om de basis administratie te vereenvoudigen. Door de oneindig vele manieren om data te koppelen en te filteren kunnen veel administratieve taken worden vereenvoudigd. Een export uit een verkoop pakket, webshop, een download van de bank.  Vaak bevatten deze gegevens gemeenschappelijke data. Door deze data te koppelen kan er informatie gefilterd worden waar je meer aan hebt dan alle losse informatie. Ook kun je financiële informatie  sorteren zodat je, in je administratie of boekhouding op basis van deze gefilterde gefundeerd informatie boeken. Slim en eenvoudig met een e
E-administratie wordt op maat voor jouw ontwikkeld meestal op basis van excel.

Voorbeelden zijn;
– Boekhouding
– Kasboek of Bankboek
– Berekening Omzet belasting
– Filter per grootboek
– Winst indicatie

 Banksaldo check
Een Excel bankboek, een basic uitvoering van en bedrijfsadministratie.

Een van de controle instrumenten is het banksaldo. Komt dit overeen met het bankafschrift? Check dit regelmatig.

 Afdracht BTW
Geeft een indicatie van de verschuldigde Omzetbelasting (kwartaalafdracht)

 Indicatie winst
Geeft inzicht in Inkomsten minus uitgaven

 Privé stortingen en opname
Deze gelden zijn onttrokken dan wel in het bedrijf gestort

e-administratie® is een handelsnaam van Luc Schepers . NL

Starters

Voorkom een valse start…
Een eigen onderneming! De ultieme droom….  vrijheid, zelf je ding doen. Een steeds beter ondernemersklimaat maakt dat mensen zichzelf meer willen ontplooien. Door de betere opleiding, het economische klimaat, het politieke speelveld, maar ook omdat een “baan voor het leven” bij een bedrijf lang niet meer vanzelfsprekend is.
Jaarlijks starten 80000 tot ongeveer 100000 mensen met een eigen bedrijf. Maar liefst 60% onderschat de hoeveelheid administratieve verplichtingen en stopt vaak met schulden.  Voorkom een valse start van uw ondernemersdroom.

De Kamer van Koophandel:
Het starten van een bedrijf is nog altijd populair. Ruim 95.000 mensen in Nederland starten met een eigen bedrijf. Ondanks een goede voorbereiding en motivatie is niet iedere starter succesvol. Van de 100 starters bestaan er na 2 jaar nog 71% en na 5 jaar nog 53%. Uit onderzoek van de Radboud Universiteit, blijkt dat ondernemers die begeleid worden door een boekhouder/coach in de opstartfase een grotere kans hebben om te overleven met hun bedrijf dan ondernemers die het op eigen kracht doen.”

Om succesvol te ondernemen moet je wel uit het juiste hout gesneden zijn. Een doorzetter zijn, kansen zien en durf te hebben.

‘Zie kansen in je eigen tegenslagen’ (Steve Jobs)

Succesvol ondernemen start bij jezelf…

Administratiekantoor Rolde – Assen

Boekhoudingen,  Belastingen en Toeslagen 
L.S. Administraties is in 2013 opgezet.   Ik ben Luc Schepers  –  Assistent Accountant en RB Belastingadviseur.
Ik heb ruime ervaring in het administratieve- en financiële bedrijfsleven en ben jou graag met raad en daad van dienst. Naast mijn werkzaamheden ben ik instructeur administratieve vaardigheden en instructeur fiscale zaken bij maatschappelijke organisaties.

Missie
Mijn maatschappelijke betrokkenheid, gecombineerd met kennis en ervaringen wil ik inzetten om mensen te ondersteunen bij administratieve en fiscale rechten en plichten.

Visie
Met ervaringen uit mijn eigen werkveld ben ik ondernemer geworden. Ik ben er van overtuigd dat ik jou kan ondersteunen, te coachen, met jou mee te denken en om een klankbord te zijn bij de administratieve- en fiscale puzzel. Het persoonlijke en laagdrempelige contact met mijn cliënten vind ik van levensbelang.

Advies
Advies voor de ondernemer rond zijn onderneming, bedrijfsadministratie en belastingen en natuurlijk ook voor de ondernemer privé en zijn gezin, zoals belastingen, toeslagen, hypotheken en verzekeringen. Adviezen die ook voor particulieren vergelijkbaar zijn.

Een uitgebreid netwerk van hoog gekwalificeerde specialisten op bedrijfskundig- en juridisch gebied, hypotheken en verzekeringen kan door Luc worden ingeschakeld om specifieke vraagstukken op te lossen. Voor advies heeft u altijd  rechtstreeks contact.

Boekhouden  
Een kwalitatief goede boekhouding is voor de bedrijfsvoering noodzakelijk. Een goede boekhouding geeft u:
– Inzicht in uw bedrijf
– Informatie waar u goede beslissingen op kan nemen
– Is ingericht op wat in jouw bedrijf noodzakelijk is
– wekt vertrouwen bij de belastingdienst
Traditioneel boekhouden is een goede mogelijkheid, of als je een meer up-to-date boekhouding wilt dan is een online oplossing met uw-digitale-boekhouder.nl wellicht iets voor u.

Belastingen  
Elke natuurlijke persoon die inkomen verwerft betaald in Nederland inkomstenbelasting (IB). Werknemers in loondienst betalen loonbelasting. Ondernemers voor de IB betalen belasting over de winst uit onderneming. Aftrekposten kunnen in de IB leiden tot belastingteruggave. Alimentatie betalen, Eigen woning, Specifieke Zorgkosten, Alimentatie ontvangen zijn allemaal punten die aandacht verdienen.

Toeslagen
Toeslagen zijn financiële tegemoetkoming voor mensen met lage inkomens. Er zijn vier toeslagen
Zorgtoeslag, Huurtoeslag, Kindgebondenbudget, Kinderopvangtoeslag.
Kinderbijslag ontvangt u van de SVB, dit is geen toeslag.

Op alle dienstverlening, offertes zijn de algemene voorwaarden van van toepassing

Reserveren – Potjes maken

Waarom nu geld reserveren?

Je voorbereiden op toekomstige uitgaven…..
Als je in loondienst werkt krijg je aan het einde van de maand salaris. Dit is netto loon . De belasting is al door de werkgever afgedragen.
Voor ondernemers is de betaling van belasting anders.

Waar moet je rekening mee houden?

Inkomstenbelasting
Het geld dat je verdient, is je omzet. Daar mag je de kosten van aftrekken zodat je de bedrijfswinst overhoudt. Deze winst vormt het inkomen voor de ondernemer waarover hij inkomstenbelasting moet betalen. Zet daar geld voor opzij in een spaarpotje. Open hiervoor een spaarrekening of vraag een Voorlopige Aanslag aan bij de belastingdienst, je betaald dan vooruit op de verwachtte winst. Dit wordt uiteindelijk verrekend in de aangifte IB.
Advies:   reserveer 40% van je gefactureerde omzet voor inkomstenbelasting 

Inkomens afhankelijke bijdrage Zorg Verzekeringswet
Ben je in loondienst dan is deze belasting ook al in het netto loon verrekend. Deze bijdrage is een bijdrage voor de basis zorgverzekering waar iedereen recht op heeft en komt bij de premie die je aan de zorgverzekeraar betaald. Bij ondernemers komt hiervoor apart een aanslag.

Omzetbelasting
Je hebt je opdracht afgerond en kunt de afgesproken vergoeding aan de opdrachtgever factureren. Maar dan moet je er ineens een ‘toeslag’ van 21% voor de overheid bij opzetten. 

Bedrijfsmiddelen
Je bedrijfsmiddelen (gereedschappen en machines, computer, inventaris etc.) worden in de loop der tijd minder, raken versleten of technisch achterhaald.  Je kunt vervanging natuurlijk financieren. Maar als je slim bent reserveer je hiervoor. Als je op bedrijfsmiddelen afschrijft breng je de bedrijfswinst omlaag. Maar door dit bedrag van de afschrijving te reserveren heb je gedurende de afschrijf tijd geld gereserveerd voor de aanschaf van een nieuw bedrijfsmiddel.

 Stroppenpot
Als het even tegenzit….  waar leef je van?   Heb je hier dan rekening mee gehouden?
 – Heb je een AOV verzekering?
 – Doe je mee in een broodfonds?
 – Heb je voldoende eigen geld? 

Factuureisen

Factureren

Nadat u goederen of diensten heeft geleverd stuurt u een factuur naar uw klant. 
Een correcte factuur voldoet aan de volgende eisen:

 • uw naam, adres en btw-nummer
 • uw KvK-nummer
 • een uniek volgnummer
 • de datum waarop de factuur gemaakt is
 • de naam en het adres van uw afnemer
 • de datum waarop, of het tijdvak waarin de goederen of diensten zijn geleverd
 • het aantal geleverde goederen of diensten
 • een omschrijving van de goederen of diensten die u hebt geleverd
 • het btw-tarief dat u in rekening brengt
 • het bedrag dat u in rekening brengt, exclusief btw
 • het btw-bedrag in euro’s

Naast bovenstaande eisen worden ook eisen gesteld aan de tijdigheid van factureren. Een factuur moet uiterlijk op de 14e dag na een maand van levering van product of dienst zijn aangeboden aan de klant. Bijkomstig voordeel; snel factureren heeft een positieve invloed op de betalingsmoraal, door snelle betalen is er minder overschrijding van betaaltermijnen. Het is dus in uw eigen belang om snel te factureren.

Wettelijke toerekening omzet. Het tijdstip van levering bepaald in welke jaar de winst moet worden toegerekend. Ondernemers die denken met creatief boekhouden door facturen niet in december maar in januari te verzenden komen bedrogen uit. Sinds 2009 schrijft de wet namelijk voor dat de winst die kan worden toegerekend aan nog niet gefactureerde prestaties, voor de inkomstenbelasting moet worden meegenomen in het jaar waarin de prestatie is geleverd.

Het is verplicht dat u alle verstuurde en ontvangen facturen bewaart u in uw administratie. De belastingdienst maar ook uw-boekhouder.nl moeten uw administratie kunnen controleren. U bewaart de facturen in de vorm waarin u ze hebt verstuurd of ontvangen. Digitaal bewaren van een elektronische factuur gedurende 7 jaar. U print deze alleen, maar slaat de factuur ook digitaal op.