Tips voor een goede administratie

De bedrijfsadministratie is een belangrijk onderdeel van ondernemen.   Niet het leukste onderwerp, maar ik ga je graag helpen het makkelijker te maken. Het meest belangrijke onderdeel van je bedrijfsadministratie is je boekhouding.  Een goede boekhouding is het financiele hart van je onderneming en biedt inzicht in de omzet, kosten en winst.  De boekhouding is een geordende weergave van de inkomsten en uitgaven. Bovendien vormt de boekhouding de basis voor de btw- en IB-aangiften bij de Belastingdienst en maakt deze het de inspecteur mogelijk om het financiële wel en wee van je onderneming te controleren. Onderstaand een aantal tips op een rij.  Bij het inrichten van een bedrijfsadministratie maak je allereerst de keuze:  Zelf doen of uitbesteden?

Welke keuze je maakt is voor de basis van de administratie niet van belang…

Discipline, orde en vindbaarheid.

Opgeruimd in twee minuten…. 
Chaos en drukte zijn de grootste vijanden van een goede administratie. Het is belangrijk om de rust te bewaren, bijvoorbeeld door de administratie op gezette tijden bij te werken. Berg je documenten direct op in een ordner “boekhouding”. Dit kost u hooguit 2 minuten. 
Lukt u dat niet. Dat is jammer. Latere verwerking kost meestal meer tijd. U moet het opnieuw oppakken en opnieuw lezen en sorteren. Maak enveloppen open en leg administratieve stukken in een A4 brievenbakje als u ze niet direct kunt verwerken. 

Terugvinden in één minuut… 
Het vraagt enige discipline maar u hebt de administratie op orde en kunt stukken eenvoudig terugvinden en vormt een goede basis van uw administratie. 

Bewaar je administratie op een centrale plaats. 
Een goede administratie houd je op één centrale plaats bij. Dat kan zijn in de cloud, op je pc,  een boekhoudprogramma  of op papier. Welke vorm je daarvoor kiest maakt voor het overzicht en de Belastingdienst niet per sé uit, als het een methode is die voor jou goed werkt. Maar kies zoveel mogelijk voor één methode om overzicht te houden.

Archiveer je documenten geordend in mappen, op papier of digitaal in de cloud. 
Scan papieren documenten en bonnetjes (bonnetjes kunnen vervagen) en bewaar ze digitaal, lokaal of in de cloud.  PDF facturen per email sla je direct op in de map of print ze uit voor de papieren administratie.

Kalenderjaren afzonderlijk bewaren. 
Hoe je jouw administratie ook bewaart, digitaal of op papier, maak voor elk kalenderjaar een eigen map en splits deze map per kwartaal, waarin je de inkomsten en uitgaven bewaart.

Houd een kasboek bij. 
Werk je met contant geld. Houd dan een kasboek bij voor inkomsten en uitgaven. Een goede administratie bevat een duidelijk kasboek, om op die manier inzichtelijk te maken welke inkomsten er zijn ontvangen en welke uitgaven er aan de andere kant zijn gedaan. Dat voorkomt onduidelijke geldstromen. 

Signaleer openstaande facturen. 
Een gezond debiteuren beheer is in een goede administratie zeer belangrijk. Zorg voor duidelijke signalering van openstaande facturen, zodat je na kunt gaan of jouw klanten hun facturen netjes voldoen.

Boekhoudpakket.
De keuze om in een boekhoudpakket te werken is mede afhankelijk an de hoeveelheid mutaties. Boekhoudpakketten zijn er legio, lokaal op de PC zoals boekhouden in excel en e-administratie of online e-boekhouden en een combinatie van beide Snelstart. Laat je hier over adviseren. Want wat werkt voor jouw het beste.

Zelfdoen, Uitbesteden of Samen doen?
De keuze om de boekhouding uit te besteden is makkelijk gemaakt. Maar raliseer je dat je zelf vaak veel kunt doen. En dat bespaart kosten. En door zelf je administratie te doen en deze per kwartaal, door een goede boekhouder te laten controleren heb je ook up-to-date bedrijfsinformatie.

Starterstips

8 tips     voor Starters

Als u start met ondernemen krijgt u te maken met allerlei zaken en regelingen. Lees hoe u zich zo goed mogelijk voorbereidt.

Voordat u start: goed oriënteren

Hebt u plannen om als ondernemer te starten? Oriënteer u vooraf. Uit cijfer blijkt dat ondernemers die zich voorbereiden een betere kans van slagen hebben. U heeft een idee. Wat wilt u gaan doen? Schrijf uw plannen op. Veel informatie vindt u op de website van Uw-boekhouder maar ook op de websites van de Belastingdienst en Kamer van Koophandel is veel informatie te vinden. Ik ga Starten is eveneens een handige website met starterstips.

Belang van een goede administratie     Ik ga Starten     Belastingdienst    Kamer van Koophandel

Starten vanuit een uitkering?

Wilt u een onderneming starten vanuit een uitkering? Dan heeft dit in veel gevallen gevolgen voor uw uitkering. Meld uw plannen bij uw uitkeringsinstantie. Mogelijk komt u in aanmerking voor een lening of een starterskrediet.

Starten vanuit een uitkering.

Startersvoorlichting

Bij verschillende organisaties, waaronder de Belastingdienst en de Kamer van Koophandel, kunt u voorlichting krijgen over starten als ondernemer. Wanneer ben ik ondernemer? Wat zijn mijn plichten? Wat zijn mijn rechten?

Wanneer ben ik ondernemer?      Wanneer moet ik BTW betalen?

Schrijf uw onderneming in bij de Kamer van Koophandel

Start u een onderneming? Maak dan een afspraak bij de Kamer van Koophandel en schrijf uw onderneming in in het Handelsregister. De Kamer van Koophandel geeft uw gegevens ook aan de belastingdienst door. U hoeft uw onderneming dus niet apart bij de belastingdienst te melden.

In de meeste gevallen moet u persoonlijk langskomen bij de Kamer van Koophandel.  Wilt u een eenmanszaak, vof, cv of maatschap inschrijven? Dan kunt u zich op dit gesprek voorbereiden kijk op de website van de KvK voor meer informatie.

Website KvK

Richt uw administratie / boekhouding in

Zet een bedrijfsadministratie op. Een goede bedrijfsadministratie is de basis die nodig is om belastingaangifte te kunnen doen. Daarnaast geeft een goede bedrijfsadministratie inzicht in uw bedrijf en kunt u snel zien hoe uw onderneming ervoor staat.  De bedrijfsadministratie bestaat uit alle documenten en alle financiële gegevens.

Activeer uw beveiligde omgeving op belastingdienst.nl

Om digitaal aangifte te doen en om andere belastingzaken te regelen krijgt u als ondernemer toegang tot de ondernemersportal (inloggen voor ondernemers) op www.belastingdienst.nl. Een beveiligd gedeelte op de website van de belastingdienst. Nadat u zich hebt ingeschreven bij de KvK stuurt de belastingdienst u de betreffende inloggegevens. Activeer uw beveiligde gedeelte binnen 30 dagen.

Reserveer geld voor toekomstige betalingen

Geld reserveren voor toekomstige betalingen  leggen een solide fundament onder uw onderneming. Reserveren voor toekomstige uitgaven is slim ondernemen.
De belastingaanslag komt vaak onverwacht of ongunstig, tussen het einde van een boekjaar en het betalen van de belastingaanslag(en) kan veel tijd zitten. Door hiervoor al tijdens het boekjaar een deel van de winst te reserveren ontstaan geen financiële problemen.
Zo kan ook reserveren voor vervanging van bedrijfsmiddelen zorgen voor financiële rust. Door hiervoor te reserveren bouwt u een financiële reserve op die u op het moment van vervangen  kunt inzetten en dus niet hoeft te financieren.

Lees meer …    creëer potjes, reserveer btw, IB en een stukje winst.   Voorkom financiële problemen.
Financiële problemen voorkomen

Welke fiscale regelingen gelden voor u?

Als ondernemer en als starter komt u in aanmerking voor speciale fiscale regelingen. Er zijn ook subsidies waar u als starter in bepaalde situaties gebruik van kunt maken en regelingen voor de financiering van uw onderneming, zoals leningen en starterskrediet.

Regelingen als de startersaftrek en investeringsregelingen kunnen u voordeel opleveren bij uw belastingaangifte:

 • Zelfstandigenaftrek
 • Startersaftrek
 • Startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid
 • Mkb-winstvrijstelling
 • Investeringsaftrek

Ondernemer worden

Succesvol ondernemen

Veel mensen vinden ondernemer zijn iets magisch….  veel mensen dromen ooit ondernemer te zijn.
Om succesvol te ondernemen moet je wel uit het juiste hout gesneden zijn. Een doorzetter zijn, kansen zien en durf te hebben.

‘Zie kansen in je eigen tegenslagen’ (Steve Jobs)

 1. Doorzetter
  Je bent een doorzetter en gaat door, óók als het even tegenzit? Je moet je over een flinke dosis doorzettingsvermogen beschikken. Je moet veel van jezelf kunnen eisen, je goed kunnen concentreren, een helder doel voor ogen hebben en dat ook willen bereiken. 
 2. Onderneem gericht op resultaat
  Houd bij het ondernemen het resultaat wat je wilt behalen voor ogen en zorg dat je daar naar handelt en handel daar ook naar. Neem beslissingen en let op de grote lijnen die in bedrijfsplan hebt neer gelegd. 
 3. Onderneem overtuigend
  Weet je anderen te overtuigen met je argumenten. Ben jij in staat om anderen te enthousiasmeren van jouw ideeën en maak jij duidelijk wat je wilt bereiken en waarom. Hiermee schep je vertrouwen.  Om dit te bewerkstelligen heb je ook empathisch vermogen nodig. Je kunt je inleven in je opdrachtgever en luister om te achterhalen wat de behoeften van jouw klanten of opdrachtgevers zijn. 
 4. Onderneem creatief
  Om succesvol te zijn moet je creatief zijn,  ‘out of the box’ kunnen denken. Kun jij je idee voorzien van dat ‘yes!’-gevoel dan kun je anderen sneller enthousiast maken voor je idee. 
 5. Ondernemen is risico’s durven nemen
  Een ondernemer moet risico’s durven nemen. Dat hoort er nu eenmaal bij. Ondernemer zijn is telkens weer afwegen voorziet het product in de behoefte van de opdrachtgever, is de prijsstelling juist. Dat is uitdagend, en ook spannend.  Neem geen risico’s om het risico nemen, maar doe dit wel met een focus op een bepaald resultaat. En als je dat goed en beheerst doet kan dat wel degelijk iets opleveren en helpt het jouw bedrijf verder. en boven alles
 6. Zorg dat je je financiën helder hebt
  Heb je boekhouding op orde en werk deze regelmatig bij. Denk goed na over budgetten, investeringen en winst. Het is belangrijk je financiële middelen ook goed inzet om de beste resultaten te behalen. Maak een gefundeerd financieel plan en neem geen ondoordachte beslissingen. Stuur op je behaalde resultaten. 

Administratie opzetten

HET BELANG VAN EEN GOEDE ADMINISTRATIE…

U wilt beginnen of bent misschien onlangs begonnen met een onderneming en heeft u al wat opdrachten uitgevoerd. Misschien hebt u zelf al enkele voorzichtige stappen gezet om een administratie op te zetten. Hoe dan ook: er zijn spelregels in het leven van een ondernemer. Wettelijke vereisten waar de onderneming, de administratie, de facturatie, de bewaarplicht en zo voort aan moet voldoen. Wees eerlijk: ondernemen is leuk, maar boekhouden wordt te vaak als noodzakelijk kwaad beschouwd.

De boekhouding is een geordende weergave van de inkomsten en uitgaven. De gegevens in je boekhouding vormen de basis voor de belastingaangiften. Is de administratie niet op orde in binnen redelijke termijn niet te controleren, of heb je de bewaarplicht geschonden, kan dat aanleiding voor de belastingdienst zijn tot het opleggen van forse boetes. Ook zal de belastingdienst een inschatting maken van de gemaakte winst en op basis van deze schatting aanslagen opleggen.

Een ander belang van een correcte administratie is dat het de ondernemer inzicht geeft in het bedrijf, omzet, kosten en de winst.

DISCIPLINE, ORDE EN VINDBAARHEID.

Bij het beheren van een administratie is orde en discipline belangrijk.

Opgeruimd in twee minuten….

Zorg dat u één vaste plek hebt waar u al uw zakelijke administratie verzamelt. Archiveer inkomende facturen, de ontvangen (kassa) bonnetjes en de eventueel ontvangen bankafschriften direct in een ordner “boekhouding”. Dit kost u hooguit 2 minuten.

Lukt u dat niet. Dat is jammer. Latere verwerking kost meestal meer tijd. U moet het opnieuw oppakken en opnieuw lezen en sorteren. Maak enveloppen open en leg administratieve stukken in een A4 brievenbakje als u ze niet direct kunt verwerken. Zorg dat u regelmatig, bij voorkeur op een vast moment in de week deze stukken verwerkt.

Terugvinden in één minuut…

Het vraagt enige discipline maar u hebt de administratie op orde en kunt stukken eenvoudig terugvinden en vormt een goede basis van uw administratie. Door gebruik te maken van ordners met tabs kost het nauwelijks tijd om documenten terug te vinden.

Zelf doen,  Uitbesteden of Samen doen?

Het is prettig om als ondernemer zelf het overzicht te houden, hierdoor ben je in staat om snel te reageren op actuele ontwikkelingen. Toch is zelf doen niet altijd slim. Het ligt ten eerste aan de bedrijfsgrootte. De hoeveelheid uitgaande facturen en inkomende facturen. Een klusbedrijf dat veel materialen moet inkopen en op veel verschillende adressen werkt heeft een ingewikkelder administratie dan een coach of boekhouder waar het hoofdzakelijk uitgaande facturen betreft. Voor zo’n klusbedrijf kan het inhuren van een boekhouder lonen,  zodat hij je tijd volledig kunt besteden aan je corebusiness. Een boekhouder kent alle in-en-outs van belastingen, aftrekmogelijkheden enz. Zo voorkomt u dat besparingen aan de ene kant geld kosten aan de andere kant. Dit is een sterk argument om juist voor een boekhouder te kiezen.

Administratieve bewaarplicht

De wettelijke bewaarplicht voor de bedrijfsadministratie is 7 jaar (fiscale bewaarplicht). Bepaalde onderdelen van uw administratie worden aangemerkt als basisgegevens. Daarbij moet u denken aan:

 • het grootboek
 • de debiteuren- en crediteurenadministratie
 • de voorraadadministratie
 • de in- en verkoopadministratie
 • de loonadministratie
 • correspondentie, notities, agenda’s
 • aantekeningen

De basisgegevens moeten 7 jaar bewaard blijven.

De bewaarplicht geldt ook voor computerprogramma’s en bestanden. U moet er dus ook voor zorgen dat deze programma’s en bestanden bij een boekencontrole toegankelijk zijn, kunnen worden geopend / gelezen / gebruikt. Met het uitsluitend bewaren van een bestand in afgedrukte vorm voldoet u niet aan uw bewaarplicht. Softwareleveranciers beschikken meestal over mogelijkheden om oude software om te zetten naar de nieuwe. Hier zijn vaak wel kosten aan verbonden, maar u voldoet dan wel aan de eisen.

Laat u (een deel van) uw bedrijfsadministratie door mij verzorgen, dan kunt u er uiteraard van uit gaan dat wij voldoen aan de eisen van de belastingdienst.

e-administratie ®

  Jouw  e-administratie ® in een spreadsheet.  e- voor elektronisch, e- voor excel, e- voor eenvoudig .
Spreadsheets bieden veel mogelijkheden om de basis administratie te vereenvoudigen. Door de oneindig vele manieren om data te koppelen en te filteren kunnen veel administratieve taken worden vereenvoudigd. Een export uit een verkoop pakket, webshop, een download van de bank.  Vaak bevatten deze gegevens gemeenschappelijke data. Door deze data te koppelen kan er informatie gefilterd worden waar je meer aan hebt dan alle losse informatie. Ook kun je financiële informatie  sorteren zodat je, in je administratie of boekhouding op basis van deze gefilterde gefundeerd informatie boeken. Slim en eenvoudig met een e
E-administratie wordt op maat voor jouw ontwikkeld meestal op basis van excel.

Voorbeelden zijn;
– Boekhouding
– Kasboek of Bankboek
– Berekening Omzet belasting
– Filter per grootboek
– Winst indicatie

 Banksaldo check
Een Excel bankboek, een basic uitvoering van en bedrijfsadministratie.

Een van de controle instrumenten is het banksaldo. Komt dit overeen met het bankafschrift? Check dit regelmatig.

 Afdracht BTW
Geeft een indicatie van de verschuldigde Omzetbelasting (kwartaalafdracht)

 Indicatie winst
Geeft inzicht in Inkomsten minus uitgaven

 Privé stortingen en opname
Deze gelden zijn onttrokken dan wel in het bedrijf gestort

e-administratie® is een handelsnaam van Luc Schepers . NL

Starters

Voorkom een valse start…
Een eigen onderneming! De ultieme droom….  vrijheid, zelf je ding doen. Een steeds beter ondernemersklimaat maakt dat mensen zichzelf meer willen ontplooien. Door de betere opleiding, het economische klimaat, het politieke speelveld, maar ook omdat een “baan voor het leven” bij een bedrijf lang niet meer vanzelfsprekend is.
Jaarlijks starten 80000 tot ongeveer 100000 mensen met een eigen bedrijf. Maar liefst 60% onderschat de hoeveelheid administratieve verplichtingen en stopt vaak met schulden.  Voorkom een valse start van uw ondernemersdroom.

De Kamer van Koophandel:
Het starten van een bedrijf is nog altijd populair. Ruim 95.000 mensen in Nederland starten met een eigen bedrijf. Ondanks een goede voorbereiding en motivatie is niet iedere starter succesvol. Van de 100 starters bestaan er na 2 jaar nog 71% en na 5 jaar nog 53%. Uit onderzoek van de Radboud Universiteit, blijkt dat ondernemers die begeleid worden door een boekhouder/coach in de opstartfase een grotere kans hebben om te overleven met hun bedrijf dan ondernemers die het op eigen kracht doen.”

Om succesvol te ondernemen moet je wel uit het juiste hout gesneden zijn. Een doorzetter zijn, kansen zien en durf te hebben.

‘Zie kansen in je eigen tegenslagen’ (Steve Jobs)

Succesvol ondernemen start bij jezelf…

Administratiekantoor Rolde – Assen

Boekhoudingen,  Belastingen en Toeslagen 
L.S. Administraties is in 2013 opgezet.   Ik ben Luc Schepers  –  Assistent Accountant en RB Belastingadviseur.
Ik heb ruime ervaring in het administratieve- en financiële bedrijfsleven en ben jou graag met raad en daad van dienst. Naast mijn werkzaamheden ben ik instructeur administratieve vaardigheden en instructeur fiscale zaken bij maatschappelijke organisaties.

Missie
Mijn maatschappelijke betrokkenheid, gecombineerd met kennis en ervaringen wil ik inzetten om mensen te ondersteunen bij administratieve en fiscale rechten en plichten.

Visie
Met ervaringen uit mijn eigen werkveld ben ik ondernemer geworden. Ik ben er van overtuigd dat ik jou kan ondersteunen, te coachen, met jou mee te denken en om een klankbord te zijn bij de administratieve- en fiscale puzzel. Het persoonlijke en laagdrempelige contact met mijn cliënten vind ik van levensbelang.

Advies
Advies voor de ondernemer rond zijn onderneming, bedrijfsadministratie en belastingen en natuurlijk ook voor de ondernemer privé en zijn gezin, zoals belastingen, toeslagen, hypotheken en verzekeringen. Adviezen die ook voor particulieren vergelijkbaar zijn.

Een uitgebreid netwerk van hoog gekwalificeerde specialisten op bedrijfskundig- en juridisch gebied, hypotheken en verzekeringen kan door Luc worden ingeschakeld om specifieke vraagstukken op te lossen. Voor advies heeft u altijd  rechtstreeks contact.

Boekhouden  
Een kwalitatief goede boekhouding is voor de bedrijfsvoering noodzakelijk. Een goede boekhouding geeft u:
– Inzicht in uw bedrijf
– Informatie waar u goede beslissingen op kan nemen
– Is ingericht op wat in jouw bedrijf noodzakelijk is
– wekt vertrouwen bij de belastingdienst
Traditioneel boekhouden is een goede mogelijkheid, of als je een meer up-to-date boekhouding wilt dan is een online oplossing met uw-digitale-boekhouder.nl wellicht iets voor u.

Belastingen  
Elke natuurlijke persoon die inkomen verwerft betaald in Nederland inkomstenbelasting (IB). Werknemers in loondienst betalen loonbelasting. Ondernemers voor de IB betalen belasting over de winst uit onderneming. Aftrekposten kunnen in de IB leiden tot belastingteruggave. Alimentatie betalen, Eigen woning, Specifieke Zorgkosten, Alimentatie ontvangen zijn allemaal punten die aandacht verdienen.

Toeslagen
Toeslagen zijn financiële tegemoetkoming voor mensen met lage inkomens. Er zijn vier toeslagen
Zorgtoeslag, Huurtoeslag, Kindgebondenbudget, Kinderopvangtoeslag.
Kinderbijslag ontvangt u van de SVB, dit is geen toeslag.

Op alle dienstverlening, offertes zijn de algemene voorwaarden van van toepassing

Reserveren – Potjes maken

Waarom nu geld reserveren?

Je voorbereiden op toekomstige uitgaven…..
Als je in loondienst werkt krijg je aan het einde van de maand salaris. Dit is netto loon . De belasting is al door de werkgever afgedragen.
Voor ondernemers is de betaling van belasting anders.

Waar moet je rekening mee houden?

Inkomstenbelasting
Het geld dat je verdient, is je omzet. Daar mag je de kosten van aftrekken zodat je de bedrijfswinst overhoudt. Deze winst vormt het inkomen voor de ondernemer waarover hij inkomstenbelasting moet betalen. Zet daar geld voor opzij in een spaarpotje. Open hiervoor een spaarrekening of vraag een Voorlopige Aanslag aan bij de belastingdienst, je betaald dan vooruit op de verwachtte winst. Dit wordt uiteindelijk verrekend in de aangifte IB.
Advies:   reserveer 40% van je gefactureerde omzet voor inkomstenbelasting 

Inkomens afhankelijke bijdrage Zorg Verzekeringswet
Ben je in loondienst dan is deze belasting ook al in het netto loon verrekend. Deze bijdrage is een bijdrage voor de basis zorgverzekering waar iedereen recht op heeft en komt bij de premie die je aan de zorgverzekeraar betaald. Bij ondernemers komt hiervoor apart een aanslag.

Omzetbelasting
Je hebt je opdracht afgerond en kunt de afgesproken vergoeding aan de opdrachtgever factureren. Maar dan moet je er ineens een ‘toeslag’ van 21% voor de overheid bij opzetten. 

Bedrijfsmiddelen
Je bedrijfsmiddelen (gereedschappen en machines, computer, inventaris etc.) worden in de loop der tijd minder, raken versleten of technisch achterhaald.  Je kunt vervanging natuurlijk financieren. Maar als je slim bent reserveer je hiervoor. Als je op bedrijfsmiddelen afschrijft breng je de bedrijfswinst omlaag. Maar door dit bedrag van de afschrijving te reserveren heb je gedurende de afschrijf tijd geld gereserveerd voor de aanschaf van een nieuw bedrijfsmiddel.

 Stroppenpot
Als het even tegenzit….  waar leef je van?   Heb je hier dan rekening mee gehouden?
 – Heb je een AOV verzekering?
 – Doe je mee in een broodfonds?
 – Heb je voldoende eigen geld? 

Factuureisen

Factureren

Nadat u goederen of diensten heeft geleverd stuurt u een factuur naar uw klant. 
Een correcte factuur voldoet aan de volgende eisen:

 • uw naam, adres en btw-nummer
 • uw KvK-nummer
 • een uniek volgnummer
 • de datum waarop de factuur gemaakt is
 • de naam en het adres van uw afnemer
 • de datum waarop, of het tijdvak waarin de goederen of diensten zijn geleverd
 • het aantal geleverde goederen of diensten
 • een omschrijving van de goederen of diensten die u hebt geleverd
 • het btw-tarief dat u in rekening brengt
 • het bedrag dat u in rekening brengt, exclusief btw
 • het btw-bedrag in euro’s

Naast bovenstaande eisen worden ook eisen gesteld aan de tijdigheid van factureren. Een factuur moet uiterlijk op de 14e dag na een maand van levering van product of dienst zijn aangeboden aan de klant. Bijkomstig voordeel; snel factureren heeft een positieve invloed op de betalingsmoraal, door snelle betalen is er minder overschrijding van betaaltermijnen. Het is dus in uw eigen belang om snel te factureren.

Wettelijke toerekening omzet. Het tijdstip van levering bepaald in welke jaar de winst moet worden toegerekend. Ondernemers die denken met creatief boekhouden door facturen niet in december maar in januari te verzenden komen bedrogen uit. Sinds 2009 schrijft de wet namelijk voor dat de winst die kan worden toegerekend aan nog niet gefactureerde prestaties, voor de inkomstenbelasting moet worden meegenomen in het jaar waarin de prestatie is geleverd.

Het is verplicht dat u alle verstuurde en ontvangen facturen bewaart u in uw administratie. De belastingdienst maar ook uw-boekhouder.nl moeten uw administratie kunnen controleren. U bewaart de facturen in de vorm waarin u ze hebt verstuurd of ontvangen. Digitaal bewaren van een elektronische factuur gedurende 7 jaar. U print deze alleen, maar slaat de factuur ook digitaal op.